Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de partij die in de tekst, de aanhef, de bijlage(n) en/of de referentie van het bericht, al dan niet uitdrukkelijk, als bestemmeling wordt aangeduid. Indien deze e-mail, digitaal of in print, terecht zou komen bij een partij die op basis van voormelde elementen niet als de bestemmeling ervan kan aangeduid worden, is het dergelijke partij verboden om de e-mail kenbaar te maken, op te slaan of te gebruiken, overeenkomstig art. 124, 4° van de Wet van 13 juni 2005. Het wijzigen of schrappen van de in deze e-mail vervatte informatie is overeenkomstig dezelfde bepaling voor alle bestemmelingen verboden.

 

Menu